DAV Player 1.1.0 APK

vid.mate

DAV Player Hỗ trợ xem file DAV backup từ đầu ghi của: Dahua, KBVision, Panasonic, ….Tìm kiếm file DAV tự động trong bộ nhớXem lại lịch sử đã xem gần nhấtSẽ cập nhật phiên bản xem nhiều kên trong thời gian gần nhất Download APK(15.76 MB)

DAV Player

Hỗ trợ xem file DAV backup từ đầu ghi của: Dahua, KBVision, Panasonic, ….Tìm kiếm file DAV tự động trong bộ nhớXem lại lịch sử đã xem gần nhấtSẽ cập nhật phiên bản xem nhiều kên trong thời gian gần nhất

Download APK(15.76 MB)

This article comes from the Internet and does not representvideo buddy apkPosition, please indicate the source for reprinting:https://www.s2014.com/3411/dav-player-1-1-0-apk/

vidmate.apk